Wat is mooier dan alle kinderen het vertrouwen geven dat ze kunnen groeien?

Persoonlijke aandacht laat je groeien...

Leren doen en laten is de praktijk van Linda Baerveldt-van Toorn. Ze heeft jarenlange ervaring in het basisonderwijs. Daar werkt ze als intern begeleider. Een intern begeleider coördineert de zorg op een basisschool. Deze zorg kan kan variëren van gedragsproblemen tot moeite met schoolse vakken. Tijdens haar Masteropleiding (Specialist Educational Needs) heeft zij zich gespecialiseerd in gedragsproblematiek, groepsvormingsprocessen, de samenhang tussen faalangst en problematiek op het gebied van  executieve functies, oplossingsgericht werken en neuropsychologie (hoe werkt het brein). 

 

Linda begeleidt kinderen op alleen nog op school onder schooltijd.

 

Voor begeleiding op school, onder schooltijd, is er soms de mogelijkheid een arrangement bij het samenwerkingsverband aan te vragen om dit te bekostigen. Meer informatie hierover bij Linda of de Intern Begeleider van de school. 

 

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 


 

Executieve functies

Faalangst

ADHD

Fixed Mindset

Concentratieproblemen

Bijles begrijpend lezen 

 


 

 

 

 

 

 

 

Soms blijkt de kleinste stap in de goede richting, de grootste stap van je leven geweest te zijn! Gedachtekracht.nl

Bevoegdheden van Linda:
 • Master Specialist Educational Needs, gedragsspecialist.

 

 • Faalangst Reductie trainer (PO en VO)- eclg-leerlingenzorg.nl
 • Trainer Ik leer leren   https://teaadema.nl
 • Coach en trainer Beter bij de les - executieve functies  debascule.com 
 • Coach Mindset- platformmindset.nl
 • Trainer Sociale Vaardigheden - www.goldstein.nl
 • Anti Pest Coördinator Schoolenveiligheid.nl
 • Opleiding tot Intern Begeleider  - Inholland Academy
 • Opleiding tot Remedial Teacher - Inholland Academy
 • Coach Klaar voor de brugklas - www.semmie.net
 • Trainer Beelddenkers halen rechts in! eclg-leerlingenzorg.nl