Per 1-8-24 neem ik geen nieuwe opdrachten meer aan

Zit uw leerling niet fijn in zijn of haar vel?

 

Herkent u één of meer van de volgende kenmerken bij uw kind of uw leerling?

  • Informatie gaat het ene oor in en het andere oor uit
  • Vraagt vaak: "Wat moet ik ook al weer doen?"
  • Zegt: "Ik weet niet hoe ik moet beginnen?"
  • Na twee instructies de eerste al vergeten zijn.
  • Haakt vaak halfverwege af.
  • "Ik kan het niet!"
  • "Het lukt mij nooit om..."
  • "Ik heb geen vrienden."
  • "Ik heb buikpijn, hoofdpijn..."
  • "Kan ik dit wel?"

Deze signalen zouden bijvoorbeeld kunnen wijzen op faalangst, stress, minder goed ontwikkelde executieve functies, moeite met sociale vaardigheden, pesten of een vaste(fixed) mindset.

 

Executieve functies zijn de regelfuncties van het brein. Vaak hebben kinderen, bijvoorbeeld kinderen met ADHD of leerproblemen, problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren van het (huis)werk.

Deze functies spelen een rol bij het leren en zijn voorspellend voor leerprestaties. 

Beter bij de les is een bewezen methode om kinderen met zwakke executieve functies te helpen verstevigen.  

 

Ik leer leren.  De Ik Leer Leren-training is er voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun schooltaken. Ik Leer Leren is ontwikkeld voor kinderen ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs, voor de brugklas en voor de kinderen die vastlopen in het tweede leerjaar. De training kan gevolgd worden vanaf het moment dat kinderen serieus met huis- en leerwerk aan de slag moeten, maar werpt op latere leeftijd ook nog vruchten af. De training helpt bij het ontdekken van de persoonlijke leerstijl en reikt methodes aan die daar het best bij aansluiten. Daarom helpt de training bij een breed scala aan leerproblemen. De training helpt bij het ontdekken van de persoonlijke leerstijl en reikt de methodes aan die daar het best bij aansluiten. Daarom helpt de training bij een breed scala aan leerproblemen.

 

Op het gebied van Executieve Functies is er nu ook de mogelijkheid voor een team of ouders een studiemiddag/avond of een nascholing te organiseren. 

 

Faalangst kan ontstaan bij aanhoudende faalervaringen thuis, op school of in de sociale omgeving. Door middel van een faalangstreductietraining worden kinderen gereedschappen aangereikt om faalangst te herkennen en het de baas te worden. Ik werk in het PO met "Je bibbers de baas" welk programma door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) als meest effectief benoemd wordt. zie ook https://www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/Je-bibbers-de-baas

 

De mindset theorie beschrijft hoe kinderen en volwassenen moeite kunnen hebben met uitdagingen. Vooral meer begaafde kinderen hebben soms last van een fixed mindset. Het is veel prettiger om open te staan voor nieuwe ervaringen en niet bang te zijn fouten te maken. Met een open op groei gerichte mindset kunnen mensen beter groeien. 

 

Stress komt ook onder kinderen vaak voor. Er wordt nogal wat verwacht van onze kinderen. Vaak klagen ze over een vol hoofd. Met bijvoorbeeld het Volle hoofdenboek kunnen kinderen leren hun hoofd leeg te maken en zo hun gedachten op orde te krijgen. 

 

Groepsvormingsprocessen verlopen niet altijd positief. Linda ontwerpt voor het basisonderwijs voor groepen, de midden- of bovenbouw of voor een complete school programma's om groepsvorming positief te laten verlopen. 

 

Beschikken over sociale vaardigheden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Linda geeft al jaren sociale vaardigheidstrainingen aan groepen en individuele leerlingen.

 

Een lessenserie Filosoferen met kinderen is een leuke serie van zes lessen die bijvoorbeeld geschikt is voor de MBH kinderen in een Plusklassetting of voor een voltallige reguliere groep. In iedere les gaan we met elkaar in discussie over een prangende vraag. Kinderen kunnen heel goed discussiëren met elkaar, staan vaak veel meer open voor out-of-the-box denken dan volwassenen. In deze lessenserie leren kinderen meer naar elkaar te luisteren en elkaars mening te respecteren.